Suýt ốm

Hôm qua bố về bế tôi ngồi làm máy tính mà tôi ngủ luôn chứ. Tại vì tôi lừ đừ sắp ốm mà. Mẹ tôi bảo sáng tôi đã có dấu hiệu đặc biệt rồi: Tỉnh ngủ dậy mà lại kéo bà bắt ngủ tiếp chứ không vùng ra khỏi giường như mọi hôm.

Thế nhưng bố tôi có cách chữa ốm cho tôi thật kỳ lạ: Bố tôi cứ bắt tôi chơi như bình thường; bố tôi làm những trò rất vui để tôi ham chơi đùa nghịch cười xả láng .. Cuối cùng tôi cũng hết ốm thế mới lạ chứ!

Đúng là tôi ham chơi quá phải không - ham chơi đến quên cả ốm!