Lỗ Trí Thâm

Bố tôi đã quyết định từ hôm nay biệt danh của tôi là Lỗ Trí Thâm. Bây giờ ai hỏi tôi "Lỗ Trí Thâm đâu?" là tôi chỉ tay vào ngực. Còn bố tôi gọi "Lỗ Trí Thâm!!!" là tôi biết "Dạ!" ngay - Hê hê...!!!

Tôi đang luyện chiêu "Giáng giun thập bát chưởng!!!"

Tom

Còn bé Heo thì suốt ngày hoành tráng ăn nhậu .. Ke ke... Làm gì mà muốn cắn. Chẳng phải ăn thịt họ hàng nhà Tom đầu trọc suốt đóa sao?

em heo

ôi bé Tôm càng ngày càng heng-sầm nhen heo nhìn muốn cắn lắm òi đóa cảnh cáo đóa :D