Tự đánh vào đít!

Mấy ngày hôm nay tôi cứ chuẩn bị nghịch ngợm một cái gì đó là y như rằng bố tôi moi ở đấu đó ra một cái roi. Có khi nó là cái đũa ăn cơm có khi nó là cái thước có khi nó là cả cái gậy của bà tôi to bằng cổ tay dài hàng mét!

Đến nỗi mà bây giờ chỉ cần chuẩn bị nghịch ngợm phá phách gì đó là tôi biết tự cầm roi vụt (nhẹ thôi) vào mông mình!