Bảo tàng Dân tộc học

Sáng nay bố tôi vừa đưa tôi vào Bảo tàng Dân tộc học chơi. Thích ơi là thích. Gặp bao nhiêu là bạn bè Tây có Tàu có Ta có... Tre có già có sinh viên có... Nam có nữ có gì cũng có... Tôi còn được xem múa rối nước và được một bạn nhỏ người Mỹ tặng kẹo nữa chứ! Thế nhưng bây giờ tôi mệt quá tôi phải đi ngủ đây. Ảnh và bài tôi sẽ blog sau vậy!

Bye bye!

mm

Chắc cu Tôm dạo này bị em gái nào dụ đến mê muội luôn roài hehehe

cutibd

trẻ có chứ không phải Tre có đâu tôm ơi thiếu dấu rồi nè.
dạo này thế nào rồi mà thấy blogs ít thế? mọc mấy cái răng rồi hehehe

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'372','ivdiprd1hlu4qm6mui1upj51e7','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-19 01:12:57','/a14508/bao-tang-dan-toc-hoc.html')