Con "giận"

Cô giáo Mèo ú bắt học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. TOM về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết tất nhiên là cô giáo không hài lòng Cô bắt TOM làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.

TOM làm bài văn như sau: "Nhà em có một con chó con chó có nhiều lông đã nhiều lông thì ắt phải có rận sau đây em xin tả con rận: ...." và chú bắt đầu tả con rận

Cô giáo đọc bài văn rất bực mình liền bắt TOM làm lại lần nữa lần này là tả con cá.

Hôm sau TOM nộp bài như sau: "Nhà em có một con cá con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông đã nhiều lông thì phải có rận sau đây em xin tả con rận:....".

Tom

Bé Tom vẫn khỏe! Thế bé Heo dạo này sao rồi vẫn ăn ngon ngủ kỹ chứ!

bé heo

:P khỏe hông bé Tôm