Bé Heo tặng Tôm bài thơ con cóc

Anh như con muỗi Anophen

Em như cô gái ngủ quên mắc màn .

"Rắp tâm" anh mới mò sang.

Đốt cho một phát...em lăn ốm liền!

Ngờ đâu em ốm triền miên

Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành

Sinh ra con muỗi...giống anh.

Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng

Tom

:)

:D :D :D

heo

:P hehe bé Tom có vẻ khoái nhỉ