Hot new!

Tôi mọc răng hàm! Mọc rõ là dài rồi mà mọi người mới biết - thế mới chết chứ lị! Thì ra cái dạo tôi bị Tào Tháo đuổi dài dài ấy là luc tôi mọc răng hàm. Nhưng vì hàm tôi ở tít trong vùng sâu vùng xa nên chẳng ai phát hiện ra. Hôm qua tôi cười toe toét thì bà tôi mới nhìn thấy! Sealed

À tôi còn biết ngồi sau xe máy rất oách rồi đấy nhé. Tôi biết "ôm chặt vào" này; biết "ngồi lùi ra đằng sau" cho bố tôi có chỗ ngồi này (tôi tự nhắc cái mông nặng uỵch của tôi lên); biết "ngồi gần vào bồ khỏi ngã" này!

Tôi giỏi quá đi mất! Tongue out

Tom

Í quên. Răng nanh chứ không phải răng hàm! Răng nanh hàm trên. ;)