Sắm đồ

Chiều nay tôi được đi Melinh Plaza mua quả chuối. Các bạn còn nhớ lời hứa lần trước của bố mẹ tôi? Hôm nay nó đã biến thành sự thật!

Khoái wá!!!