Thơ thẩn thẩn thơ

Cả ngày bố đi làm. Tối về chơi với tôi có mỗi một tý! Chán thế cơ chứ chưa 10 đã bắt đi ngủ!

Khò... khò....

mm

ngủ sớm đi

Ngủ sớm thì tốt cho sức khỏe chứ than vãn gì Tôm củ chuối?