Củ chuối cực chuối

Nó chui vào bể cảnh trong phòng khách của bố để ị đùn ra đấy. Bà phải nhặt hết đá sỏi cát hoa .. mang ra tẩy uế! Chuối không thể tưởng tượng nổi!

CT

Ê sao nói xấu người vắng mặt vậy?????????????

heo

b/c i think so hehe

Chú nó ko ở đây đây

Ẹ nhưng sao bé heo biết hay vậy?

heo

dơ we giống y chú nó :D

mm

Tôm chuối quá

Tôm đúng là chuối thiệt. Chuối hơn cả con xe của chú hé hé