Về bà ngoại

Nó đã về bà ngoại từ chiều. Hai mẹ con còn đòi đi taxi sành điệu - đúng là con nhà lính tính nhà quan!

Thằng củ chuối định ở nhà bà 1 tuần. Nhưng không được! Nó phải về để bố lấy tư liệu viết blog chứ. Nó đi 1 tuần thì để blog đóng băng à?