Ngoại hạng

Bố Tom đến đón con ở trường mẫu giáo. Vào phòng thứ nhất có bảng đề “Học sinh ngoan” nhìn quanh không thấy Tom đâu cả.

Ghé qua phòng thứ hai “Học sinh trung bình” cũng không thấy. Đến phòng thứ ba “Học sinh cá biệt” vẫn không thấy.

Cuối cùng đến cuối hành lang ông bố thấy một buồng nhỏ có bảng đề “Tom”.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'372','34viv3g0bh4gn3fusgekrbn714','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-19 00:09:46','/a7156/ngoai-hang.html')