Ôi nó nghịch quá!

Tôm dạo này nghịch quá đi mất. Nghịch không thể tả được! Người ta gọi là "không bàn phím nào tả xiết"! Thế nên bố chả mất công tả làm gì nữa!