Oái

Mất hết bài viết rồi! Hu hu... Hôm nay lại không thấy nó báo là bài viết chưa ghi lại... gì gì đó... để mà phục hồi! Cry Thôi để mai viết vậy! Bây giờ cũng chả biết viết lại như thế nào?!?

mm

Tôi nghiệp Tôm quá

Sao dạo này Tôm nay bị trục trặc khi blog quá. Tội nghiệp Tôm ghê! Người nổi tiếng thường hay... khó chịu thế mà Tôm còn bị hành hạ khổ sở thế đấy hehe