Khung cửa sổ hai nhà cuối phố...

... chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ...?

Có gì đâu tại có thẳng củ chuối là tôi cứ suốt ngày mở ra để ... nhìn trộm (suỵt bí mật không thể nói là nhìn cái gì được đâu)!

Ảnh chụp chiều tối chụp vội nên tối và mờ quá!