Đi dạo quanh nhà

Hai hôm nay buổi chiều bố tôi lại cùng tôi đi dạo quanh nhà. Hai bố con đi chơi bằng xe của bộ. Tôi nai nịt gọn gàng: giày thể thao áo phông quần sooc. Bố tôi cũng sành điệu không kém!

Hai bố con đi loanh quanh mấy vòng - đi bộ. Bố tôi bảo cho tôi đi thế để khám phá. Tôi đã biết cách đi dẹp vào sát rìa đường để tránh ô tô xe máy xe đạp. Tôi lại còn biết đứng im nếu bị con chó cún đuổi cắn nữa. Bố tôi khen tôi: Tôm giỏi quá!!!