Sharing...

Hôm nay tôi phải chọn ra những quần áo đã cũ không dùng đến để đem cho. "Bé con" may mắn được xài đồ của tôi là con dì Liên nhà bà Hưng. Ôi quần áo của tôi từ bé đến giờ nó mới nhiều và đẹp làm sao. Thế này thì con dì Liên sướng quá sướng nhất rùi!

Rất nhiều quần áo đẹp còn mới nguyên và "sành điệu củ kiệu". Thế nhưng tôi không mặc vừa nữa rồi. Đơn giản - bởi vì (trộm vía) Tôi lớn nhanh như Mentos thả vào Coca! Ha ha...

À sẩm tối hôm nay mất điện. Hai bố con đùa với nhau thế nào mà tôi lao đầu vào tay bố tôi bị ngón tay cái đâm thủng da đầu phía trên thái dương. Đau quá là sờ cau...