Làm hàng

Thằng củ chuối đi chơi lại còn biết gọi điện về cho bố chứ. Làm hàng kinh nhỉ?! Nó lại còn gọi về Ạ bố tận 3 cái rồi lại còn thơm bố mấy cái nữa chứ.

Khổ nỗi bố có nhìn thấy gì đâu chỉ thấy nó im như thóc. Thế rồi nghe tiếng mẹ nó gọi bà: "Ối giời ơi nó ghê chưa này nó còn thơm bố nó này bà ơi!"

Tom

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng... hoặc đang bận "làm hàng". Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!

mm

Tôm đâu rồi?

Tôm ơi Tôm ơi Tôm đâu rồi? :D