"Ông sao" tinh tướng!

Hôm qua bố về bà ngoại thăm thằng Tôm. Thấy mọi người kể là nó ở nhà bà tinh tướng khệnh khạng lắm: Nào là suốt ngày đòi đi chơi đòi ra ngắm xe cộ ô tô buýt một đêm tè dầm mấy lần (được hôm đầu tiên không tè) đòi ngủ với mẹ đi lại khệnh khà khệnh khạng ..

Đúng là "ông sao" được cả nhà bà vây quanh các bà dì bà bác .. đến hàng vài chục người xúm xít vào nó làm gì nó chả tinh tướng! Thế nhưng bố về cái thì im thin thít ngồi ngoan lắm - lại làm hàng đấy. Với cả cũng sợ bố dúm đít vào còn lâu mới dám thể hiện.

Lơ mơ bố quát cho 1 cái thì...