...

Hôm nay chả thấy củ chuối phone về cho bố. Chả biết tình hìnhnó thế nào rồi hay lại lượn đi đâu chơi tít rồi quên mất cả bố ở nhà?

Mà cũng chả biết bao giờ thì nó về nhà nữa. Hôm qua hỏi nó thì nó vẫn còn lắc đầu - chưa muốn về!

Papa of Tom

Ngày vui ngắn chẳng tày gang... Hu hu.. Nó đã về...

cutib

tội nghiệp papager của tôm quá ở nhà một mình muốn làm gì thì làm không có ai quản hết hehehe

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'372','n71q2gs9phd353cqkduj6l30c7','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-19 00:09:45','/a8082/.html')