...

Hôm nay chả thấy củ chuối phone về cho bố. Chả biết tình hìnhnó thế nào rồi hay lại lượn đi đâu chơi tít rồi quên mất cả bố ở nhà?

Mà cũng chả biết bao giờ thì nó về nhà nữa. Hôm qua hỏi nó thì nó vẫn còn lắc đầu - chưa muốn về!

Papa of Tom

Ngày vui ngắn chẳng tày gang... Hu hu.. Nó đã về...

cutib

tội nghiệp papager của tôm quá ở nhà một mình muốn làm gì thì làm không có ai quản hết hehehe