Tôi đi du lịch đã về!

Mấy hôm đi chơi chẳng được bloging gì cả chán thế cơ chứ. Thế nên về đến nhà cái là tôi lao đến PC để vào blog ngay.

Bà ngoại phải giữ ghế cho tôi vào blog!

Tôi còn có cái này này..

Cái đầu mới nham nhở và cái mũ đẹp! È cái mũ gua-mề của anh Dũng ấy chứ có phải của tôi đâu!