Gua mề!

Hôm nay bà và mẹ tôi cho tôi mặc cái áo ca-rô hơi bị dày - chất nó nửa len nửa dạ! Kèm với nó là cái quần lụng thà thụng thụng!

Bố tôi đi làm về nhìn thấy tôi bảo là "trông con hơi bị gua mề đấy"! Tôi chả hiểu gua mề là cái giống gì? Innocent

Tom

Ủa vậy ah chú! Có cái này mà cháu cũng không biết. Thế này thì cháu "Gua mề" thạt rồi!

cutibd

là quê mùa mà tôm từ này chưa có trong từ điển của cháu hả? hehehe.