Li - vơ - phun!

Nó lại còn vừa Li-vơ-phun trước khi đi ngủ cơ chứ. Bố bắt đi ngủ thế là gào tướng lên đòi chơi thêm. Gào được mấy câu thì "phun" hết cơm cháo sữa - Thế là đi ngủ đói!