Chó đuổi!

Hôm nay tôi đã tự dắt xe (con BMW của tôi ấy) đi ra khỏi nhà - tôi tự đi chơi. Tôi đã đi được một đoạn rất xa mà không ai biết (khoảng vài trăm mét). Nhưng đúng đến cổng nhà bác Nụ thì con chó nhà bác ấy nó lao ra nó sủa "Go go .." làm tôi sợ chết khiếp. Tôi khóc ré lên! Tôi bỏ cả xe mà chạy!

May quá mẹ tôi chạy ra mang xe về cho tôi! Hì...

Papa

Ồ thì ra mẹ nó phải đứng nấp ở trong cổng rình xem nó đi đâu nên mới chạy ra can thiệp kịp thời. Nhưng cu cậu tưởng 1 mình đi chơi oách lắm!