Hôm qua nó tè dầm

Nửa đêm hôm qua tự nhiên bố nghe tiếng thằng củ chuối khóc ré lên. Thế là bố phải bảo mẹ chạy sang xem có vấn đề gì? Innocent

Thì ra nó tè dầm rồi bà phải xoay người nó để thay quần áo. Nó bị đánh thức giữa đêm nên gắt ngủ khóc ầm lên. Cry

Mẹ lại phải vào nằm cạnh nó một lúc rõ lâu mới về phòng được. Cứ khẻ cựa quậy định dậy chuồn về thì nó lại E..E.. rồi ôm chặt! Xí hổ wá... Tongue out