Sở Y tế thẳng tiến

Hôm nay tôi đi tiêm mũi nhắc lại của cái con virus gì ấy (quên mất tên rồi có ghi trong sổ cơ). Bây giờ là lúc cả nhà tôi lên đường!

Sở Y tế HN thẳng tiến... (Mà khoái cái là bên tiêm chủng họ lại làm cả ngày Chủ nhật thế nên tôi mới được cả bố và mẹ đưa đi). Hehe.. Laughing