Sinh nhật anh Dũng sành

Hôm nay sinh nhật anh Dũng sành. Bố mẹ tôi "lôi" tôi đi dự sinh nhật mà để tôi ăn mặc "bôi nhếch" kinh khủng. Thành ra tôi phải làm nền cho anh Dũng.

Kể cả khi xuất hiện chị Hoa "cà rồng"!