Lại lõm đầu lủng trán

Hôm nay tôi lại lộn 1 vòng ngã ngửa từ trên giường đập đầu vào cạnh cái tap-lô. Thế là tôi liền bị tím bầm trán và lõm một vết to tướng.

Đã thế trước khi bố tôi đi làm về tôi lại ngã vào chỗ cái bể cảnh đau quá xá là đau! Sao tôi cứ suốt ngày bầm dập thế cơ chứ!

Tom

Ủa thế chú cũng bị làm sao à?

admin s cdk2a

hiiiii

Cứ tưởng mỗi mình đen... xin chia xẻ !!!!

An dê

Ôi

Này chú thấy cháu sau này rất có khả năng làm cát xờ ca đơ đấy nhé. Từ nhỏ đã tập tành lăn lộn ngã té thế rồi còn gì nữa :D :D :D