Ô tô mới

Bố vừa mua ô tô mới một con xe đẹp tuyệt. Giá của nó là 22 ngàn - 22.000! Ui trùi ui trông nó mới hoành tráng làm sao. Tôi khoái nó lắm...

Nên tôi cứ giữ khư khư chẳng cho ai sờ vào cả. Chỉ một mình tôi được đẩy nó đi vòng quanh nhà.

Mai phải khoe anh Dũng mới được!