Tôm cẩn thận!

Tom là một cậu bé hiếu động. Hôm nay Tom vừa bưng đĩa thức ăn nóng vừa chạy rầm rầm xuống cầu thang. Mẹ hét lên:

- Tom con không đi nhẹ nhàng hơn được à cẩn thận kẻo ngã đó.

- Mẹ đừng lo con đã bám chắc vào cái đĩa rồi.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'372','170ujk90l3rmoubfuer9n5pl86','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-19 00:58:12','/a8618/tom-can-than.html')