Số trang là gì cơ?

Tôi biết thêm được chữ B và chữ Y. Thực ra nó là cái từ BOY ở trên áo của tôi. Chữ O thì tôi biết lâu rồi còn hai chữ này tôi mới được dạy thôi. Tuy nhiên tôi nhớ rất dai và thường hay "túm" mọi người lại để khoe "học thức uyên thâm" của mình!!!

Tôi lại còn biết đâu là số. Và phải xoay như thế nào để đúng chiều cuốn sách - tức là xoay làm sao để cái số nó nằm trong lòng mình á! Cái số này bố mẹ tôi gọi là cái số trang.

Số trang là cái gì cơ?!?!?