Cuối cùng thì cũng blogging được!

Sự cố cáp quang quả là khủng khiếp! Vì tôi là thuê bao của VDC ("VDC đã chủ động thực hiện việc lọc ứng dụng và lọc khách hàng để ưu tiên đường truyền trong vài ngày qua") nên có hơi bị ảnh hưởng một tị!

Cái gọi là hơi hơi ấy - có nghĩa là đã mấy ngày tôi không thể blogging! Nhưng mà thôi chiện của tôi là chiện nhỏ phải biết hi sinh cho những cái lớn lao khác!

Hi vọng sẽ sớm blogging bình thường! See you soon!