Tại sao?

Tại sao lại cứ phải là Merry Christmas và Happy New Year - mà không phải là Happy Christmas và Merry New Year?

Nhỉ? Tại sao lại thế nhỉ? Cô chú nào am hiểu giải thích giúp cháu với được không?