Biết gì?

Hôm qua bố tôi vừa dạy tôi thêm một số chữ cái. Mấy chữ này bây giờ tôi có thể "đọc" vanh vách đấy nhá! Đó là:

O

Y

B

G

L

X

2

3

Tôi giỏi thật đấy! Tôi cũng phải công nhận là tôi quá giỏi! Nhưng các bạn có biết "đọc" ở đây có nghĩa là gì không? Có nghĩa là khi bố tôi hỏi: "Chữ X đâu?" thì tôi chỉ đúng vào chữ đó! Và nếu tôi chỉ vào chữ X mà bố tôi cứ cố tình gọi đó là chữ khác (B Y L chẳng hạn) thì tôi cứ ấn vào mồm bố tôi và Ê Ê phản đối đến khi bố tôi đọc đúng là "Ích xì" thì mới thôi! Hè...