Lại được đi đón mẹ

Hôm nay bố tôi về sớm nên bố tôi dạy tôi chữ cái xong đưa tôi đi chơi một vòng xuống chơi nhà bác Ngân rồi lại được mặc áo ấm đi ra đương đón mẹ tôi!

Hai bố con tôi đi xa ơi là xa mãi gần 30' mới gặp mẹ tôi. Thế là tôi được đi chơi 2 lần liền!